Nasıl ihracatçı olunur ?


6/1/1996
tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (96/1) sayılı İhracat
Belgesine İlişkin Tebliğ uyarınca, "İhracatçı Belgesi" 15/1/1996
tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği
mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye
tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve
Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf
ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak
tanımlanmıştır. Buna
göre, İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen tacirlerden, bundan böyle
İhracatçı Belgesi yerine, Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi Numarası
sahibi olduğunu tevsik eden belgeler aranacaktır.


 

İhracatçı
Birliğine üye olmak isteyen Esnaf ve sanatkarlardan ise, Tek Vergi
Numarası mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan alacakları bir belge
ile tevsik etmeleri aranacaktır.